Šalčininkų r. Dieveniškių ,,Ryto“ gimnazijos nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Šalčininkų r. Dieveniškių ,,Ryto“ gimnazijos (toliau –mokyklos) teisinę formą(…)

Gimnazijos nuostatus rasite  nuostatai 2020 m.

———————————————————————————————————————————————————–

Šalčininkų r. Dieveniškių ,,Ryto” gimnazijos strateginio plano tikslas – efektyviai ir tikslingai organizuoti mokyklos veiklą, telkti bendruomenę sprendžiant aktualiausias ugdymo problemas, numatyti, kaip bus įgyvendinami mokymo ir ugdymo veiklai keliami reikalavimai, pasirinkti reikiamas veiklos kryptis ir prioritetus, numatyti bei planuoti mokymo(si) kaitos pokyčius(…)

Dieveniškių Ryto gimnazijos 2022-2024 m. strateginis planas 

——————————————————————————————————————————————————-

Veiklos programą galite rasti:

Gimnazijos veiklos programa 2022-2023

Priedai:
 
——————————————————————————————————————————————————–

           Šios Dieveniškių „Ryto“ gimnazijos vidaus darbo taisyklės mokiniams reglamentuoja mokinių elgesį prieš pamokas, pamokų ir pertraukų metu, budinčių mokinių pareigas, bendrąsias taisykles dėl narkotinių ir psichotropinių  medžiagų vartojimo bei kitų pažeidimų ir mokinių, pažeidžiančių taisykles, atsakomybę(…..)

Mokinių vidaus darbo tvarkos taisykles skaitykite čia

——————————————————————————————————————————

             2021–2023 metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų  ugdymo planas (toliau – Bendrasis  planas) sudarytas vadovaujantis Bendraisiais ugdymo planais ir kitais teisės aktais(…)

Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų  2021-2023 ugdymo planas 

———————————————————————————————————————————