Bibliotekos  tikslai ir uždaviniai:

  1. Tęsti mokyklos bibliotekos, atviro švietimo, kultūros ir informacijos centro, atitinkančio reikalavimus, keliamus šiuolaikinei mokyklai, kūrimą.
  2. Aktyviai prisidėti prie mokyklos tikslų įgyvendinimo.
  3. Komplektuoti, tvarkyti, saugoti ir populiarinti fondą visose įmanomose laikmenose, atsižvelgiant į ugdymo proceso poreikius.
  4. Teikti metodinę, informacinę pagalbą mokytojams ir moksleiviams.
  5. Ugdyti savarankiškus informacijos paieškos įgūdžius.
  6. Dirbti su moksleiviais siekiant išsaugoti ir tausoti grožinę literatūrą ir vadovėlius.
  7. Kelti bibliotekos darbuotojo kvalifikaciją.
  8. Ugdyti kultūringo elgesio viešose vietose įgūdžius.

 

 Bibliotekoje

 Rugsėjo ir spalio mėnesiais  bibliotekoje vyko informacinės literatūros pristatymai. Mokiniai susipažino su  enciklopedijomis, žodynais ir žinynais. Šeštos klasės mokiniai kartu  susipažino ir su Valstybinės kalbos įstatymu. 2-4 klasių moksleiviai  domėjosi ne tik  pradinukų enciklopedijomis bei  pažintinėmis knygomis, bet ir aptarė   knygeles, kurias skaitė savarankiškai.

Ilona BALEŽENTIENĖ, bibliotekininkė