VIZIJA

             Dieveniškių  „Ryto“ gimnazija – atvira kaitai, inovacijoms, nuolat besimokanti organizacija, ugdanti visų ugdymo pakopų mokinių dalykines ir bendrąsias kompetencijas, formuojanti brandžią, kūrybingą ir atsakingą už savo gyvenimą asmenybę, puoselėjančią tautos kultūrinį paveldą.

MISIJA  

           Dieveniškių „Ryto“ gimnazija teikia  kiekvienam  prieinamą, kokybišką priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą,  integruoja  tautinių  mažumų  moksleivius  į  Lietuvos  sockultūrinį  gyvenimą, stiprina pilietiškumą   ir tautiškumą daugiakultūrėje aplinkoje, kelia  problemas  ir  sugeba  jas  spręsti,  atvira  švietimo  naujovėms,  tarnauja  savo  bendruomenei  ir  bendradarbiauja  su  visuomene.
            Gimnazija vykdo  įsipareigojimus  tėvams  ir  siekia  įtvirtinti  tėvų  atsakomybę  už  vaiko  asmenybės  raidą.           

FILOSOFIJA     

Ant  mokslo,  krikščioniškos moralės  ir  etnokultūros  pamatų  auginamas gyvybės  medis.