VIZIJA

           Dieveniškių  ,,Ryto“ gimnazija – saugi, atvira kaitai, inovacijoms, nuolat besimokanti organizacija.

MISIJA  

        Dieveniškių ,,Ryto“ gimnazija  teikia  kiekvienam  prieinamą, kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą,  ugdo mokinių vertybines orientacijas, leidžiančias tapti dorais, siekiančiais žinių, savarankiškais, atsakingais, patriotiškai nusiteikusiais žmonėmis.

FILOSOFIJA     

Ant  mokslo,  krikščioniškos moralės  ir  etnokultūros  pamatų  auginamas gyvybės  medis.