STEAM veikla „Organų sistemų modeliai“

Lapkričio mėnesį 3 klasės mokiniai tyrinėjo, kaip veikia žmogaus organų sistemos. Per pasaulio pažinimo bei dailės ir technologijų pamokas vaikai iš įvairių medžiagų kūrė virškinimo sistemos, širdies darbo ir plaučių modelius.
Aktyviai veikdami bendradarbiaujančiose grupėse mokiniai įsiminė virškinimo sistemos organus ir jų funkcijas, kurdami širdies darbo modelį išsiaiškino, kaip veikia širdis, išbandę pasigamintus plaučių modelius suprato, kad įkvepiama diafragmai judant žemyn, o iškvepiama jai vėl pakylant. 
Patyriminės veiklos metu mokiniai tobulino inžinerinės mąstysenos, mokėjimo mokytis, problemų sprendimo, kritinio mąstymo, kūrybiškumo, bendradarbiavimo įgūdžius.
 

STEAM dirbtuvės „Įžiebk savo šviesą!“

Spalio 21 dieną gimnazijos 3 klasės mokiniai dalyvavo Steam Code Academy surengtose virtualiose dirbtuvėse „Įžiebk savo šviesą!“ ir iš monetų, popieriaus, folijos, druskos bei acto pasigamino bateriją elektros grandinei.