KONSULTACINĖS VALANDOS MOKINIAMS

2020 – 2021 m. m.
Eil. Nr.
Dalykas
Mokytojo  v. pavardė
Savaitės diena
Kabinetas
Valandos
1.
Pradinės klasės
 Irena Ardišauskienė
Neringa Dudovičienė
Inga Salavei
Trečiadienis
Ketvirtadienis
Penktadienis
  2-3 kl. kab.
  4 kl. kab.
  1 kl. kab.
 12.50
 12.50
 12.00
2.
Lietuvių kalba ir literatūra
 Vilma Kisielytė – Hancharyk
 Inga Salavei
Pirmadienis
 
Penktadienis
Lietuvių k. I
 
Lietuvių k. II
13,45
 
12,50
3.
Užsienio (anglų) kalba
Austėja Maskoliūnaitė
Antradienis
Anglų k.
13,45
4.
Užsienio (rusų)  kalba
Lilija Urbelevič
Pirmadienis
Rusų k.
13,45
5.
Matematika
Matematika, informacinės techn.
 Regina Barsulienė
 Regina Ratkevičienė
 Antradienis
 Penktadienis
 Istorijos k.
Matematikos k.
13,45
13,45
6.
Geografija
Kristina Dubonienė  Antradienis
.Geografijos k.
13,45
7.
Informacinės technologijos
Regina Ratkevičienė
Trečiadienis
Inform. techn.
14,35
8.
Chemija
Valentina Cvilik
Ketvirtadienis
Chemijos k.
13,45
9.
Biologija
 Gražina Silko
Pirmadienis
Biologijos k.
14,40
10
Istorija
 Marius Černiauskas
 Lolita Mikalauskienė
 Trečiadienis
 Pirmadienis
 Istorijos  k.
13,45
14,40
11.
Muzika
Gintaras Staniulis
 Trečiadienis
Muzikos k.
13,45
12
 Fizika
 Valerij Siniavskij  Trečiadienis
 Fizikos k.
 14,40