Iš mokyklos istorijos

         1942- 1945 m. Dieveniškėse minima lietuviška pradžios mokykla

         1946-1952 m. minima lietuviška progimnazija

         Nuo 1952 m. minima kaip trikalbė vidurinė mokykla

         1992 m. atskiriamos lietuviškos klasės ir įkuriama Dieveniškių II-oji vidurinė mokykla

         1995 m. Šalčininkų r. Dieveniškių  ,,Ryto” vidurinė mokykla

         Nuo 2015 m. Šalčininkų r. Dieveniškių ,,Ryto" gimnazija

         Dirba 20 mokytojų, iš jų 5 metodininkai: istorijos mokytoja Lolita Mikalauskienė, matematikos mokytoja Regina Barsulienė,  pradinių klasių mokytoja Irena Ardišauskienė,  biologijos mokytoja Valentina Cvilik, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja  Vilma Kisielytė – Hancharyk, 9 vyr. mokytojai.

         Mokykloje veikia 10 neformaliojo ugdymo būrelių.

         Nuo 1992 m. mokykla išleido 26 abiturientų laidas.