ŠALČININKŲ R. DIEVENIŠKIŲ „RYTO“ GIMNAZIJA

TĖVŲ SUSIRINKIMAI

2020-2021  M.M.

Priemonės pavadinimas

Vykdytojai 

spalis

    Susirinkimai klasėse:

    1. Individualūs pokalbiai apie mokinių 
  pažangą.
    2.Aptarti bendradarbiavimo formas;
  supažindinti su klasės vadovo darbo planu;
   3.Lankomumo problemos.
   4.  Pagalbos namuose.
 
                  klasių vadovai

Spalis (IV savaitė)

 Brandos  egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas, egzaminų tvarkaraštis.

Direktorė, pavaduotoja, IV g kl. auklėtoja, dalykų mokytojai

Vasaris (IV savaitė)

         Pagalbos teikimo mokiniui gimnazijoje 
  rezultatai .
         Vaikų saugumo užtikrinimas ir tėvų
   atsakomybė.
         Direktorės veiklos ataskaita.
         Finansinės ataskaitos.

 Administracija, policijos atstovas

Balandis (II savaitė)

             Pagrindinio  ugdymo patikros   reikalavimai, vidurinio ugdymo programos įgyvendinimas ir karjeros planavimas

Regina Barsulienė

Gegužė  (IV savaitė)

      2020-2021 m.m. veiklos rezultatų
 apibendrinimas.
     Gimnazijos strateginio plano įgyvendinimas 

administracija, klasių vadovai