Mokyklos veiklos kokybės vidaus vertinimo (vidaus audito) paskirtis

Naudojant sričių, temų ir rodiklių sistemą, apibrėžti mokyklos veiklos kokybę lemiančius veiksnius ir padėti mokyklai susikurti išsamią, darnią bei lanksčią savo organizacijos veiklos kokybės vertinimo sistemą.

Mokyklos veiklos kokybės vidaus vertinimo (IQES online instrumentais) uždaviniai:

  • rinkti patikimus duomenis apie Mokyklos veiklos kokybę;
  • išsiaiškinti  Mokyklos veiklos stiprybes ir silpnybes;
  • kurti Mokyklos veiklos tobulinimo planus.

2020 m. stipriausios sritys:

 Man yra svarbu mokytis 3.7
 Mokykloje esame skatinami bendradarbiauti, padėti vieni kitiems 3.6
 Man įdomi ir prasminga mokyklos organizuojama socialinė ir visuomeninė veikla 3.6

2020 m.  silpniausios sritys:

Per pamokas aš turiu galimybę pasirinkti įvairaus sunkumo užduotis  3.1
Į mokyklą einu su džiaugsmu 3.1
Mokykloje aš sužinau aiškią informaciją apie tolimesnio mokymosi ir karjeros (profesijos pasirinkimo) galimybes  3.3

Apklausa: Nuotolinis mokymas(is) gimnazijoje

Tikslas: išsiaiškinti kaip sekasi mokytis nuotoliniu būdu ir padėti spręsti iškilusias problemas.

Apklausos rezultatai:mokinių apklausa