Informacija dėl vaikų ir mokinių centralizuoto priėmimo į Šalčininkų rajono savivaldybės švietimo įstaigas.

Mokinių priėmimas į Šalčininkų r. Dieveniškių ,,Ryto“  gimnaziją vyksta nuo balandžio 1 d. iki rugpjūčio 31 d. bus vykdomas elektroniniu būdu

Informuojame, kad prašymus į gimnaziją nuo š. m. kovo 1 d. galima teikti per Centralizuoto priėmimo į švietimo įstaigas internetinę svetainę http://svietimas.salcininkai.lt/.

Vaikai ir mokiniai į Šalčininkų rajono savivaldybės pavaldumo švietimo įstaigas priimami eilės tvarka pagal tėvų (globėjų) pateiktus prašymus, vadovaujantis Centralizuoto vaikų ir mokinių priėmimo į Šalčininkų rajono savivaldybės švietimo įstaigas tvarkos aprašu, patvirtintu Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 27 d. sprendimu Nr. T-777 „Dėl centralizuoto vaikų ir mokinių priėmimo į Šalčininkų rajono savivaldybės švietimo įstaigas tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Priėmimo tvarkos aprašas, prašymų formos skelbiamos:

Teikiant prašymus per internetinę svetainę http://svietimas.salcininkai.lt/ yra reikalingas prisijungimas prie Elektroninių valdžios vartų (t. y. reikalingas mobilus parašas, elektroninė bankininkystė, Registrų centro sertifikuota USB laikmena ar kt.). Prašymo būseną tėvai (globėjai) gali sekti prisijungę prie internetinės svetainės paskyros. Apie su prašymu susijusius įvykius tėvai (globėjai) bus informuojami pagal pasirinktą informavimo būdą.

Jeigu tėvai neturi galimybių prašymo užregistruoti elektroniniu būdu, prašymus gali teikti ir fiziškai Dieveniškių ,,Ryto" gimnazijoje.

Pagrindinis prašymų priėmimas į švietimo vykdomas kiekvienais kalendoriniais metais:

- į ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas nuo kovo 1 d. iki balandžio 30 d.;

- į neformaliojo vaikų švietimo mokyklas nuo balandžio 1 d. iki gegužės 31 d.

Po nurodytų terminų organizuojamas pavienis prašymų priėmimas į laisvas vietas grupėse/klasėse.

Už priėmimą įstaigoje atsakingi asmenys ir jų kontaktai pasiteirauti:

  1. Direktorė Lolita Mikalauskienė, tel.: 838054440
  2. Sekretorė Neringa Dudovičienė

Centralizuoto vaikų ir mokinių priėmimo į Šalčininkų rajono savivaldybės pavaldumo švietimo įstaigas sistemos diegimas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis (pagal 2019 m. sausio 18 d. Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos ir Europos socialinio fondo agentūros pasirašytą projekto Nr. 10.1.3-ESFA-R-920-01-0011 „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Šalčininkų rajono savivaldybėje“ finansavimo sutartį).

Asmenys prašymus mokytis gimnazijoje kartu su kitais dokumentais teikia el.paštu dievenryto@gmail.com  arba Šalčininkų r. Dieveniškių ,,Ryto“   gimnazijos raštinėje adresu Geranionų g. 34, LT-17138, Dieveniškės, Šalčininkų r.

Papildoma informacija teikiama tel. 8 380 54440

 

MOKINIŲ-PRIĖMIMO-Į-ŠALČININKŲ-RAJONO-SAVIVALDYBĖS-BENDROJO-UGDYMO-MOKYKLAS-TVARKOS-APRAŠAS

 

 

 

 

 

Vidurinio ugdymo programos mokinio individualus ugdymo planas individualus ugdymo planas

Vidurinio ugdymo programos individualaus plano sudarymo atmintinė   čia