Priėmimo į Šalčininkų r. Dieveniškių ,,Ryto“  gimnaziją tvarkos aprašas

<…> Priėmimo į Šalčininkų r. Dieveniškių ,,Ryto“ gimnaziją tvarkos aprašas (toliau – aprašas) reglamentuoja asmenų priėmimą mokytis pagal pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas. <…>

Priėmimo tvarkos aprašą galite rasti čia Priėmimo-tvarka

Vidurinio ugdymo programos individualaus plano sudarymo atmintinė   čia

Vidurinio ugdymo programos mokinio individualus ugdymo planas individualus ugdymo planas