Dokumentai susipažinti:

  Kvalifikacijos kėlimo tvarką skaitykite čia
  Neformaliojo švietimo programos pavyzdys čia
  Ugdymo turinio planavimo tvarka čia
Ilgalaikių  planų rengimo principai, detalizavimo ir rengimo tvarka čia
Mokinių lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos tvarka    čia 
Ikimokyklinio ugdymo vaikų lankomumo apskaita  čia
Mokinių pamokų lankomumo tvarka nuotolinio mokymo metu(papildymas) ČIa
Maitinimo organizavimo mokykloje tvarka  čia
  Mokinių vežiojimo į mokyklą tvarka čia
  Mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių organizavimo tvarka čia. Priedas Nr.1  priedas Nr.2