GIMNAZIJOS EMBLEMA

GIMNAZIJOS HIMNAS

 

„RYTO“ MOKYKLA

 Muz. Gintaro Staniulio

Žodžiai: Antano Kunsko

                       Keliai keleliai veda

                       Į tėviškę brangią

                       Žėrėki žiburėliu

                       Dieveniškių padangėj.

              Mokykla, mokykla „Ryto“ mokykla

                       Pamėgo šią mokyklą

                       Apylinkė plati.

                       Skubės čia dienos brandžios,

                       Darbai lauks dideli.     

              Mokykla, mokykla „Ryto“ mokykla

                        Dažnai mes čia sugrįšim

                       Svajonėm ir mintim.

                       Šiandieną švenčiam šventę

                       Ir sakom: liki su mumis.

                Mokykla, mokykla „Ryto“ mokykla

                        Išsiskleidė aplinkui

                        Greit „Ryto“ spinduliai

                        Mieloji mokyklėle,

                        Globok mus amžinai.

                  Mokykla, mokykla „Ryto“ mokykla.