Gimnazijos metodinės tarybos sudėtis:

Regina Ratkevičienė- metodinės tarybos pirmininkė, matematikos vyresnioji mokytoja

Vilma Kisielytė – Hancharykpagrindinio ir vidurinio ugdymo dalykų metodinės grupės pirmininkė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė

Irena Ardišauskienėpradinių klasių  metodinės grupės pirmininkė, pradinių klasių mokytoja metodininkė

Austėja Maskoliūnaitėklasių auklėtojų metodinės grupės pirmininkė, anglų kalbos mokytoja

informacija atnaujinta 2022-09-14