NEFORMALIOJO UGDYMO ORGANIZAVIMAS

2022-2023 M. M.

Eil. Nr.

Programos pavadinimas

Val.

sk.

Savaitės diena

Laikas

Vadovo

vardas, pavardė

1.

Tautinių šokių būrelis

2

Antradienis

13:50 –15:25

Vilma Kisielytė –Hancharyk

2.

„Arlekinas“

1

Ketvirtadienis

14:40 – 15:25

Vilma Kisielytė –Hancharyk

3.

Skaitytojų klubas

1

Trečiadienis

12:55 – 13:40

Inga Salavei

4.

„Informatikos pasaulyje“

1

Antradienis

12:55 – 13:40

Inga Salavei

5.

Judrieji sportiniai žaidimai

1

Pirmadienis

12:55 – 13:40

Galina Gordynec

6.

Sportiniai  žaidimai

1

Ketvirtadienis

14:40 – 15:25

Galina Gordynec

7.

Jaunasis krepšininkas

1

Penktadienis

14:40 – 15:25

Galina Gordynec

8.

„Skambantys kankleliai“

1

Trečiadienis

12:50 – 13:40

Gintaras Staniulis

10.

„Aušrelė“

1

Pirmadienis

13:50 – 14:35

Gintaras Staniulis

Neformaliojo švietimo organizavimo gimnazijoje tvarka skaitykite čia

 

informacija atnaujinta 2022-09-15